Compost

Cách chia động từ compost rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compost ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPOST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compost composting composted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compost compost composts compost compost compost
Hiện tại tiếp diễn am composting are composting is composting are composting are composting are composting
Quá khứ đơn composted composted composted composted composted composted
Quá khứ tiếp diễn was composting were composting was composting were composting were composting were composting
Hiện tại hoàn thành have composted have composted has composted have composted have composted have composted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been composting have been composting has been composting have been composting have been composting have been composting
Quá khứ hoàn thành had composted had composted had composted had composted had composted had composted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been composting had been composting had been composting had been composting had been composting had been composting
Tương Lai will compost will compost will compost will compost will compost will compost
TL Tiếp Diễn will be composting will be composting will be composting will be composting will be composting will be composting
Tương Lai hoàn thành will have composted will have composted will have composted will have composted will have composted will have composted
TL HT Tiếp Diễn will have been composting will have been composting will have been composting will have been composting will have been composting will have been composting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compost would compost would compost would compost would compost would compost
Conditional Perfect would have composted would have composted would have composted would have composted would have composted would have composted
Conditional Present Progressive would be composting would be composting would be composting would be composting would be composting would be composting
Conditional Perfect Progressive would have been composting would have been composting would have been composting would have been composting would have been composting would have been composting
Present Subjunctive compost compost compost compost compost compost
Past Subjunctive composted composted composted composted composted composted
Past Perfect Subjunctive had composted had composted had composted had composted had composted had composted
Imperative compost Let′s compost compost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. bang hookups.

Nên đọc
Close
Back to top button