Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cope

Cách chia động từ cope rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cope ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COPE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cope coping coped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cope cope copes cope cope cope
Hiện tại tiếp diễn am coping are coping is coping are coping are coping are coping
Quá khứ đơn coped coped coped coped coped coped
Quá khứ tiếp diễn was coping were coping was coping were coping were coping were coping
Hiện tại hoàn thành have coped have coped has coped have coped have coped have coped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coping have been coping has been coping have been coping have been coping have been coping
Quá khứ hoàn thành had coped had coped had coped had coped had coped had coped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coping had been coping had been coping had been coping had been coping had been coping
Tương Lai will cope will cope will cope will cope will cope will cope
TL Tiếp Diễn will be coping will be coping will be coping will be coping will be coping will be coping
Tương Lai hoàn thành will have coped will have coped will have coped will have coped will have coped will have coped
TL HT Tiếp Diễn will have been coping will have been coping will have been coping will have been coping will have been coping will have been coping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cope would cope would cope would cope would cope would cope
Conditional Perfect would have coped would have coped would have coped would have coped would have coped would have coped
Conditional Present Progressive would be coping would be coping would be coping would be coping would be coping would be coping
Conditional Perfect Progressive would have been coping would have been coping would have been coping would have been coping would have been coping would have been coping
Present Subjunctive cope cope cope cope cope cope
Past Subjunctive coped coped coped coped coped coped
Past Perfect Subjunctive had coped had coped had coped had coped had coped had coped
Imperative cope Let′s cope cope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/what-serial-killer-was-on-the-dating-game/.

Nên đọc
Close
Back to top button