Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Countermand

Cách chia động từ countermand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ countermand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNTERMAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to countermand countermanding countermanded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn countermand countermand countermands countermand countermand countermand
Hiện tại tiếp diễn am countermanding are countermanding is countermanding are countermanding are countermanding are countermanding
Quá khứ đơn countermanded countermanded countermanded countermanded countermanded countermanded
Quá khứ tiếp diễn was countermanding were countermanding was countermanding were countermanding were countermanding were countermanding
Hiện tại hoàn thành have countermanded have countermanded has countermanded have countermanded have countermanded have countermanded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been countermanding have been countermanding has been countermanding have been countermanding have been countermanding have been countermanding
Quá khứ hoàn thành had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been countermanding had been countermanding had been countermanding had been countermanding had been countermanding had been countermanding
Tương Lai will countermand will countermand will countermand will countermand will countermand will countermand
TL Tiếp Diễn will be countermanding will be countermanding will be countermanding will be countermanding will be countermanding will be countermanding
Tương Lai hoàn thành will have countermanded will have countermanded will have countermanded will have countermanded will have countermanded will have countermanded
TL HT Tiếp Diễn will have been countermanding will have been countermanding will have been countermanding will have been countermanding will have been countermanding will have been countermanding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would countermand would countermand would countermand would countermand would countermand would countermand
Conditional Perfect would have countermanded would have countermanded would have countermanded would have countermanded would have countermanded would have countermanded
Conditional Present Progressive would be countermanding would be countermanding would be countermanding would be countermanding would be countermanding would be countermanding
Conditional Perfect Progressive would have been countermanding would have been countermanding would have been countermanding would have been countermanding would have been countermanding would have been countermanding
Present Subjunctive countermand countermand countermand countermand countermand countermand
Past Subjunctive countermanded countermanded countermanded countermanded countermanded countermanded
Past Perfect Subjunctive had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded had countermanded
Imperative countermand Let′s countermand countermand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button