Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Culminate

Cách chia động từ culminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ culminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CULMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to culminate culminating culminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn culminate culminate culminates culminate culminate culminate
Hiện tại tiếp diễn am culminating are culminating is culminating are culminating are culminating are culminating
Quá khứ đơn culminated culminated culminated culminated culminated culminated
Quá khứ tiếp diễn was culminating were culminating was culminating were culminating were culminating were culminating
Hiện tại hoàn thành have culminated have culminated has culminated have culminated have culminated have culminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been culminating have been culminating has been culminating have been culminating have been culminating have been culminating
Quá khứ hoàn thành had culminated had culminated had culminated had culminated had culminated had culminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been culminating had been culminating had been culminating had been culminating had been culminating had been culminating
Tương Lai will culminate will culminate will culminate will culminate will culminate will culminate
TL Tiếp Diễn will be culminating will be culminating will be culminating will be culminating will be culminating will be culminating
Tương Lai hoàn thành will have culminated will have culminated will have culminated will have culminated will have culminated will have culminated
TL HT Tiếp Diễn will have been culminating will have been culminating will have been culminating will have been culminating will have been culminating will have been culminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would culminate would culminate would culminate would culminate would culminate would culminate
Conditional Perfect would have culminated would have culminated would have culminated would have culminated would have culminated would have culminated
Conditional Present Progressive would be culminating would be culminating would be culminating would be culminating would be culminating would be culminating
Conditional Perfect Progressive would have been culminating would have been culminating would have been culminating would have been culminating would have been culminating would have been culminating
Present Subjunctive culminate culminate culminate culminate culminate culminate
Past Subjunctive culminated culminated culminated culminated culminated culminated
Past Perfect Subjunctive had culminated had culminated had culminated had culminated had culminated had culminated
Imperative culminate Let′s culminate culminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button