Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dab

Cách chia động từ dab rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dab ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DAB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dab dabbing dabbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dab dab dabs dab dab dab
Hiện tại tiếp diễn am dabbing are dabbing is dabbing are dabbing are dabbing are dabbing
Quá khứ đơn dabbed dabbed dabbed dabbed dabbed dabbed
Quá khứ tiếp diễn was dabbing were dabbing was dabbing were dabbing were dabbing were dabbing
Hiện tại hoàn thành have dabbed have dabbed has dabbed have dabbed have dabbed have dabbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dabbing have been dabbing has been dabbing have been dabbing have been dabbing have been dabbing
Quá khứ hoàn thành had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dabbing had been dabbing had been dabbing had been dabbing had been dabbing had been dabbing
Tương Lai will dab will dab will dab will dab will dab will dab
TL Tiếp Diễn will be dabbing will be dabbing will be dabbing will be dabbing will be dabbing will be dabbing
Tương Lai hoàn thành will have dabbed will have dabbed will have dabbed will have dabbed will have dabbed will have dabbed
TL HT Tiếp Diễn will have been dabbing will have been dabbing will have been dabbing will have been dabbing will have been dabbing will have been dabbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dab would dab would dab would dab would dab would dab
Conditional Perfect would have dabbed would have dabbed would have dabbed would have dabbed would have dabbed would have dabbed
Conditional Present Progressive would be dabbing would be dabbing would be dabbing would be dabbing would be dabbing would be dabbing
Conditional Perfect Progressive would have been dabbing would have been dabbing would have been dabbing would have been dabbing would have been dabbing would have been dabbing
Present Subjunctive dab dab dab dab dab dab
Past Subjunctive dabbed dabbed dabbed dabbed dabbed dabbed
Past Perfect Subjunctive had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed had dabbed
Imperative dab Let′s dab dab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button