Cough

Cách chia động từ cough rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cough ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUGH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cough coughing coughed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cough cough coughs cough cough cough
Hiện tại tiếp diễn am coughing are coughing is coughing are coughing are coughing are coughing
Quá khứ đơn coughed coughed coughed coughed coughed coughed
Quá khứ tiếp diễn was coughing were coughing was coughing were coughing were coughing were coughing
Hiện tại hoàn thành have coughed have coughed has coughed have coughed have coughed have coughed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coughing have been coughing has been coughing have been coughing have been coughing have been coughing
Quá khứ hoàn thành had coughed had coughed had coughed had coughed had coughed had coughed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coughing had been coughing had been coughing had been coughing had been coughing had been coughing
Tương Lai will cough will cough will cough will cough will cough will cough
TL Tiếp Diễn will be coughing will be coughing will be coughing will be coughing will be coughing will be coughing
Tương Lai hoàn thành will have coughed will have coughed will have coughed will have coughed will have coughed will have coughed
TL HT Tiếp Diễn will have been coughing will have been coughing will have been coughing will have been coughing will have been coughing will have been coughing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cough would cough would cough would cough would cough would cough
Conditional Perfect would have coughed would have coughed would have coughed would have coughed would have coughed would have coughed
Conditional Present Progressive would be coughing would be coughing would be coughing would be coughing would be coughing would be coughing
Conditional Perfect Progressive would have been coughing would have been coughing would have been coughing would have been coughing would have been coughing would have been coughing
Present Subjunctive cough cough cough cough cough cough
Past Subjunctive coughed coughed coughed coughed coughed coughed
Past Perfect Subjunctive had coughed had coughed had coughed had coughed had coughed had coughed
Imperative cough Let′s cough cough

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button