Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Decree

Cách chia động từ decree rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ decree ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DECREE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to decree decreeing decreed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn decree decree decrees decree decree decree
Hiện tại tiếp diễn am decreeing are decreeing is decreeing are decreeing are decreeing are decreeing
Quá khứ đơn decreed decreed decreed decreed decreed decreed
Quá khứ tiếp diễn was decreeing were decreeing was decreeing were decreeing were decreeing were decreeing
Hiện tại hoàn thành have decreed have decreed has decreed have decreed have decreed have decreed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been decreeing have been decreeing has been decreeing have been decreeing have been decreeing have been decreeing
Quá khứ hoàn thành had decreed had decreed had decreed had decreed had decreed had decreed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been decreeing had been decreeing had been decreeing had been decreeing had been decreeing had been decreeing
Tương Lai will decree will decree will decree will decree will decree will decree
TL Tiếp Diễn will be decreeing will be decreeing will be decreeing will be decreeing will be decreeing will be decreeing
Tương Lai hoàn thành will have decreed will have decreed will have decreed will have decreed will have decreed will have decreed
TL HT Tiếp Diễn will have been decreeing will have been decreeing will have been decreeing will have been decreeing will have been decreeing will have been decreeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would decree would decree would decree would decree would decree would decree
Conditional Perfect would have decreed would have decreed would have decreed would have decreed would have decreed would have decreed
Conditional Present Progressive would be decreeing would be decreeing would be decreeing would be decreeing would be decreeing would be decreeing
Conditional Perfect Progressive would have been decreeing would have been decreeing would have been decreeing would have been decreeing would have been decreeing would have been decreeing
Present Subjunctive decree decree decree decree decree decree
Past Subjunctive decreed decreed decreed decreed decreed decreed
Past Perfect Subjunctive had decreed had decreed had decreed had decreed had decreed had decreed
Imperative decree Let′s decree decree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button