Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Democratize

Cách chia động từ democratize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ democratize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEMOCRATIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to democratize democratizing democratized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn democratize democratize democratizes democratize democratize democratize
Hiện tại tiếp diễn am democratizing are democratizing is democratizing are democratizing are democratizing are democratizing
Quá khứ đơn democratized democratized democratized democratized democratized democratized
Quá khứ tiếp diễn was democratizing were democratizing was democratizing were democratizing were democratizing were democratizing
Hiện tại hoàn thành have democratized have democratized has democratized have democratized have democratized have democratized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been democratizing have been democratizing has been democratizing have been democratizing have been democratizing have been democratizing
Quá khứ hoàn thành had democratized had democratized had democratized had democratized had democratized had democratized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been democratizing had been democratizing had been democratizing had been democratizing had been democratizing had been democratizing
Tương Lai will democratize will democratize will democratize will democratize will democratize will democratize
TL Tiếp Diễn will be democratizing will be democratizing will be democratizing will be democratizing will be democratizing will be democratizing
Tương Lai hoàn thành will have democratized will have democratized will have democratized will have democratized will have democratized will have democratized
TL HT Tiếp Diễn will have been democratizing will have been democratizing will have been democratizing will have been democratizing will have been democratizing will have been democratizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would democratize would democratize would democratize would democratize would democratize would democratize
Conditional Perfect would have democratized would have democratized would have democratized would have democratized would have democratized would have democratized
Conditional Present Progressive would be democratizing would be democratizing would be democratizing would be democratizing would be democratizing would be democratizing
Conditional Perfect Progressive would have been democratizing would have been democratizing would have been democratizing would have been democratizing would have been democratizing would have been democratizing
Present Subjunctive democratize democratize democratize democratize democratize democratize
Past Subjunctive democratized democratized democratized democratized democratized democratized
Past Perfect Subjunctive had democratized had democratized had democratized had democratized had democratized had democratized
Imperative democratize Let′s democratize democratize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. teen dating website.

Nên đọc
Close
Back to top button