Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Desist

Cách chia động từ desist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ desist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DESIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to desist desisting desisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn desist desist desists desist desist desist
Hiện tại tiếp diễn am desisting are desisting is desisting are desisting are desisting are desisting
Quá khứ đơn desisted desisted desisted desisted desisted desisted
Quá khứ tiếp diễn was desisting were desisting was desisting were desisting were desisting were desisting
Hiện tại hoàn thành have desisted have desisted has desisted have desisted have desisted have desisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been desisting have been desisting has been desisting have been desisting have been desisting have been desisting
Quá khứ hoàn thành had desisted had desisted had desisted had desisted had desisted had desisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been desisting had been desisting had been desisting had been desisting had been desisting had been desisting
Tương Lai will desist will desist will desist will desist will desist will desist
TL Tiếp Diễn will be desisting will be desisting will be desisting will be desisting will be desisting will be desisting
Tương Lai hoàn thành will have desisted will have desisted will have desisted will have desisted will have desisted will have desisted
TL HT Tiếp Diễn will have been desisting will have been desisting will have been desisting will have been desisting will have been desisting will have been desisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would desist would desist would desist would desist would desist would desist
Conditional Perfect would have desisted would have desisted would have desisted would have desisted would have desisted would have desisted
Conditional Present Progressive would be desisting would be desisting would be desisting would be desisting would be desisting would be desisting
Conditional Perfect Progressive would have been desisting would have been desisting would have been desisting would have been desisting would have been desisting would have been desisting
Present Subjunctive desist desist desist desist desist desist
Past Subjunctive desisted desisted desisted desisted desisted desisted
Past Perfect Subjunctive had desisted had desisted had desisted had desisted had desisted had desisted
Imperative desist Let′s desist desist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. irish dating sites for over 50 ireland.

Nên đọc
Close
Back to top button