Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pilfer

Cách chia động từ pilfer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pilfer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PILFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pilfer pilfering pilfered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pilfer pilfer pilfers pilfer pilfer pilfer
Hiện tại tiếp diễn am pilfering are pilfering is pilfering are pilfering are pilfering are pilfering
Quá khứ đơn pilfered pilfered pilfered pilfered pilfered pilfered
Quá khứ tiếp diễn was pilfering were pilfering was pilfering were pilfering were pilfering were pilfering
Hiện tại hoàn thành have pilfered have pilfered has pilfered have pilfered have pilfered have pilfered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pilfering have been pilfering has been pilfering have been pilfering have been pilfering have been pilfering
Quá khứ hoàn thành had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pilfering had been pilfering had been pilfering had been pilfering had been pilfering had been pilfering
Tương Lai will pilfer will pilfer will pilfer will pilfer will pilfer will pilfer
TL Tiếp Diễn will be pilfering will be pilfering will be pilfering will be pilfering will be pilfering will be pilfering
Tương Lai hoàn thành will have pilfered will have pilfered will have pilfered will have pilfered will have pilfered will have pilfered
TL HT Tiếp Diễn will have been pilfering will have been pilfering will have been pilfering will have been pilfering will have been pilfering will have been pilfering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pilfer would pilfer would pilfer would pilfer would pilfer would pilfer
Conditional Perfect would have pilfered would have pilfered would have pilfered would have pilfered would have pilfered would have pilfered
Conditional Present Progressive would be pilfering would be pilfering would be pilfering would be pilfering would be pilfering would be pilfering
Conditional Perfect Progressive would have been pilfering would have been pilfering would have been pilfering would have been pilfering would have been pilfering would have been pilfering
Present Subjunctive pilfer pilfer pilfer pilfer pilfer pilfer
Past Subjunctive pilfered pilfered pilfered pilfered pilfered pilfered
Past Perfect Subjunctive had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered had pilfered
Imperative pilfer Let′s pilfer pilfer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button