Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drift

Cách chia động từ drift rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drift ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRIFT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drift drifting drifted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drift drift drifts drift drift drift
Hiện tại tiếp diễn am drifting are drifting is drifting are drifting are drifting are drifting
Quá khứ đơn drifted drifted drifted drifted drifted drifted
Quá khứ tiếp diễn was drifting were drifting was drifting were drifting were drifting were drifting
Hiện tại hoàn thành have drifted have drifted has drifted have drifted have drifted have drifted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drifting have been drifting has been drifting have been drifting have been drifting have been drifting
Quá khứ hoàn thành had drifted had drifted had drifted had drifted had drifted had drifted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drifting had been drifting had been drifting had been drifting had been drifting had been drifting
Tương Lai will drift will drift will drift will drift will drift will drift
TL Tiếp Diễn will be drifting will be drifting will be drifting will be drifting will be drifting will be drifting
Tương Lai hoàn thành will have drifted will have drifted will have drifted will have drifted will have drifted will have drifted
TL HT Tiếp Diễn will have been drifting will have been drifting will have been drifting will have been drifting will have been drifting will have been drifting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drift would drift would drift would drift would drift would drift
Conditional Perfect would have drifted would have drifted would have drifted would have drifted would have drifted would have drifted
Conditional Present Progressive would be drifting would be drifting would be drifting would be drifting would be drifting would be drifting
Conditional Perfect Progressive would have been drifting would have been drifting would have been drifting would have been drifting would have been drifting would have been drifting
Present Subjunctive drift drift drift drift drift drift
Past Subjunctive drifted drifted drifted drifted drifted drifted
Past Perfect Subjunctive had drifted had drifted had drifted had drifted had drifted had drifted
Imperative drift Let′s drift drift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button