Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drivel

Cách chia động từ drivel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drivel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRIVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drivel driveling driveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drivel drivel drivels drivel drivel drivel
Hiện tại tiếp diễn am driveling are driveling is driveling are driveling are driveling are driveling
Quá khứ đơn driveled driveled driveled driveled driveled driveled
Quá khứ tiếp diễn was driveling were driveling was driveling were driveling were driveling were driveling
Hiện tại hoàn thành have driveled have driveled has driveled have driveled have driveled have driveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been driveling have been driveling has been driveling have been driveling have been driveling have been driveling
Quá khứ hoàn thành had driveled had driveled had driveled had driveled had driveled had driveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been driveling had been driveling had been driveling had been driveling had been driveling had been driveling
Tương Lai will drivel will drivel will drivel will drivel will drivel will drivel
TL Tiếp Diễn will be driveling will be driveling will be driveling will be driveling will be driveling will be driveling
Tương Lai hoàn thành will have driveled will have driveled will have driveled will have driveled will have driveled will have driveled
TL HT Tiếp Diễn will have been driveling will have been driveling will have been driveling will have been driveling will have been driveling will have been driveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drivel would drivel would drivel would drivel would drivel would drivel
Conditional Perfect would have driveled would have driveled would have driveled would have driveled would have driveled would have driveled
Conditional Present Progressive would be driveling would be driveling would be driveling would be driveling would be driveling would be driveling
Conditional Perfect Progressive would have been driveling would have been driveling would have been driveling would have been driveling would have been driveling would have been driveling
Present Subjunctive drivel drivel drivel drivel drivel drivel
Past Subjunctive driveled driveled driveled driveled driveled driveled
Past Perfect Subjunctive had driveled had driveled had driveled had driveled had driveled had driveled
Imperative drivel Let′s drivel drivel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button