Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Empty

Cách chia động từ empty rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ empty ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EMPTY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to empty emptying emptied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn empty empty empties empty empty empty
Hiện tại tiếp diễn am emptying are emptying is emptying are emptying are emptying are emptying
Quá khứ đơn emptied emptied emptied emptied emptied emptied
Quá khứ tiếp diễn was emptying were emptying was emptying were emptying were emptying were emptying
Hiện tại hoàn thành have emptied have emptied has emptied have emptied have emptied have emptied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been emptying have been emptying has been emptying have been emptying have been emptying have been emptying
Quá khứ hoàn thành had emptied had emptied had emptied had emptied had emptied had emptied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been emptying had been emptying had been emptying had been emptying had been emptying had been emptying
Tương Lai will empty will empty will empty will empty will empty will empty
TL Tiếp Diễn will be emptying will be emptying will be emptying will be emptying will be emptying will be emptying
Tương Lai hoàn thành will have emptied will have emptied will have emptied will have emptied will have emptied will have emptied
TL HT Tiếp Diễn will have been emptying will have been emptying will have been emptying will have been emptying will have been emptying will have been emptying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would empty would empty would empty would empty would empty would empty
Conditional Perfect would have emptied would have emptied would have emptied would have emptied would have emptied would have emptied
Conditional Present Progressive would be emptying would be emptying would be emptying would be emptying would be emptying would be emptying
Conditional Perfect Progressive would have been emptying would have been emptying would have been emptying would have been emptying would have been emptying would have been emptying
Present Subjunctive empty empty empty empty empty empty
Past Subjunctive emptied emptied emptied emptied emptied emptied
Past Perfect Subjunctive had emptied had emptied had emptied had emptied had emptied had emptied
Imperative empty Let′s empty empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button