Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fecundate

Cách chia động từ fecundate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fecundate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FECUNDATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fecundate fecundating fecundated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fecundate fecundate fecundates fecundate fecundate fecundate
Hiện tại tiếp diễn am fecundating are fecundating is fecundating are fecundating are fecundating are fecundating
Quá khứ đơn fecundated fecundated fecundated fecundated fecundated fecundated
Quá khứ tiếp diễn was fecundating were fecundating was fecundating were fecundating were fecundating were fecundating
Hiện tại hoàn thành have fecundated have fecundated has fecundated have fecundated have fecundated have fecundated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fecundating have been fecundating has been fecundating have been fecundating have been fecundating have been fecundating
Quá khứ hoàn thành had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fecundating had been fecundating had been fecundating had been fecundating had been fecundating had been fecundating
Tương Lai will fecundate will fecundate will fecundate will fecundate will fecundate will fecundate
TL Tiếp Diễn will be fecundating will be fecundating will be fecundating will be fecundating will be fecundating will be fecundating
Tương Lai hoàn thành will have fecundated will have fecundated will have fecundated will have fecundated will have fecundated will have fecundated
TL HT Tiếp Diễn will have been fecundating will have been fecundating will have been fecundating will have been fecundating will have been fecundating will have been fecundating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fecundate would fecundate would fecundate would fecundate would fecundate would fecundate
Conditional Perfect would have fecundated would have fecundated would have fecundated would have fecundated would have fecundated would have fecundated
Conditional Present Progressive would be fecundating would be fecundating would be fecundating would be fecundating would be fecundating would be fecundating
Conditional Perfect Progressive would have been fecundating would have been fecundating would have been fecundating would have been fecundating would have been fecundating would have been fecundating
Present Subjunctive fecundate fecundate fecundate fecundate fecundate fecundate
Past Subjunctive fecundated fecundated fecundated fecundated fecundated fecundated
Past Perfect Subjunctive had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated had fecundated
Imperative fecundate Let′s fecundate fecundate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles salt lake city.

Nên đọc
Close
Back to top button