Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Kiss

Cách chia động từ kiss rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ kiss ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KISS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to kiss kissing kissed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn kiss kiss kisses kiss kiss kiss
Hiện tại tiếp diễn am kissing are kissing is kissing are kissing are kissing are kissing
Quá khứ đơn kissed kissed kissed kissed kissed kissed
Quá khứ tiếp diễn was kissing were kissing was kissing were kissing were kissing were kissing
Hiện tại hoàn thành have kissed have kissed has kissed have kissed have kissed have kissed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been kissing have been kissing has been kissing have been kissing have been kissing have been kissing
Quá khứ hoàn thành had kissed had kissed had kissed had kissed had kissed had kissed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been kissing had been kissing had been kissing had been kissing had been kissing had been kissing
Tương Lai will kiss will kiss will kiss will kiss will kiss will kiss
TL Tiếp Diễn will be kissing will be kissing will be kissing will be kissing will be kissing will be kissing
Tương Lai hoàn thành will have kissed will have kissed will have kissed will have kissed will have kissed will have kissed
TL HT Tiếp Diễn will have been kissing will have been kissing will have been kissing will have been kissing will have been kissing will have been kissing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would kiss would kiss would kiss would kiss would kiss would kiss
Conditional Perfect would have kissed would have kissed would have kissed would have kissed would have kissed would have kissed
Conditional Present Progressive would be kissing would be kissing would be kissing would be kissing would be kissing would be kissing
Conditional Perfect Progressive would have been kissing would have been kissing would have been kissing would have been kissing would have been kissing would have been kissing
Present Subjunctive kiss kiss kiss kiss kiss kiss
Past Subjunctive kissed kissed kissed kissed kissed kissed
Past Perfect Subjunctive had kissed had kissed had kissed had kissed had kissed had kissed
Imperative kiss Let′s kiss kiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button