Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lodge

Cách chia động từ lodge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lodge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LODGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lodge lodging lodged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lodge lodge lodges lodge lodge lodge
Hiện tại tiếp diễn am lodging are lodging is lodging are lodging are lodging are lodging
Quá khứ đơn lodged lodged lodged lodged lodged lodged
Quá khứ tiếp diễn was lodging were lodging was lodging were lodging were lodging were lodging
Hiện tại hoàn thành have lodged have lodged has lodged have lodged have lodged have lodged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lodging have been lodging has been lodging have been lodging have been lodging have been lodging
Quá khứ hoàn thành had lodged had lodged had lodged had lodged had lodged had lodged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lodging had been lodging had been lodging had been lodging had been lodging had been lodging
Tương Lai will lodge will lodge will lodge will lodge will lodge will lodge
TL Tiếp Diễn will be lodging will be lodging will be lodging will be lodging will be lodging will be lodging
Tương Lai hoàn thành will have lodged will have lodged will have lodged will have lodged will have lodged will have lodged
TL HT Tiếp Diễn will have been lodging will have been lodging will have been lodging will have been lodging will have been lodging will have been lodging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lodge would lodge would lodge would lodge would lodge would lodge
Conditional Perfect would have lodged would have lodged would have lodged would have lodged would have lodged would have lodged
Conditional Present Progressive would be lodging would be lodging would be lodging would be lodging would be lodging would be lodging
Conditional Perfect Progressive would have been lodging would have been lodging would have been lodging would have been lodging would have been lodging would have been lodging
Present Subjunctive lodge lodge lodge lodge lodge lodge
Past Subjunctive lodged lodged lodged lodged lodged lodged
Past Perfect Subjunctive had lodged had lodged had lodged had lodged had lodged had lodged
Imperative lodge Let′s lodge lodge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. beyonce all the single ladies.

Nên đọc
Close
Back to top button