Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Meow

Cách chia động từ meow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ meow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to meow meowing meowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn meow meow meows meow meow meow
Hiện tại tiếp diễn am meowing are meowing is meowing are meowing are meowing are meowing
Quá khứ đơn meowed meowed meowed meowed meowed meowed
Quá khứ tiếp diễn was meowing were meowing was meowing were meowing were meowing were meowing
Hiện tại hoàn thành have meowed have meowed has meowed have meowed have meowed have meowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been meowing have been meowing has been meowing have been meowing have been meowing have been meowing
Quá khứ hoàn thành had meowed had meowed had meowed had meowed had meowed had meowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been meowing had been meowing had been meowing had been meowing had been meowing had been meowing
Tương Lai will meow will meow will meow will meow will meow will meow
TL Tiếp Diễn will be meowing will be meowing will be meowing will be meowing will be meowing will be meowing
Tương Lai hoàn thành will have meowed will have meowed will have meowed will have meowed will have meowed will have meowed
TL HT Tiếp Diễn will have been meowing will have been meowing will have been meowing will have been meowing will have been meowing will have been meowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would meow would meow would meow would meow would meow would meow
Conditional Perfect would have meowed would have meowed would have meowed would have meowed would have meowed would have meowed
Conditional Present Progressive would be meowing would be meowing would be meowing would be meowing would be meowing would be meowing
Conditional Perfect Progressive would have been meowing would have been meowing would have been meowing would have been meowing would have been meowing would have been meowing
Present Subjunctive meow meow meow meow meow meow
Past Subjunctive meowed meowed meowed meowed meowed meowed
Past Perfect Subjunctive had meowed had meowed had meowed had meowed had meowed had meowed
Imperative meow Let′s meow meow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay hook up apps free.

Nên đọc
Close
Back to top button