Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mimic

Cách chia động từ mimic rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mimic ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MIMIC

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mimic mimicking mimicked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mimic mimic mimics mimic mimic mimic
Hiện tại tiếp diễn am mimicking are mimicking is mimicking are mimicking are mimicking are mimicking
Quá khứ đơn mimicked mimicked mimicked mimicked mimicked mimicked
Quá khứ tiếp diễn was mimicking were mimicking was mimicking were mimicking were mimicking were mimicking
Hiện tại hoàn thành have mimicked have mimicked has mimicked have mimicked have mimicked have mimicked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mimicking have been mimicking has been mimicking have been mimicking have been mimicking have been mimicking
Quá khứ hoàn thành had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mimicking had been mimicking had been mimicking had been mimicking had been mimicking had been mimicking
Tương Lai will mimic will mimic will mimic will mimic will mimic will mimic
TL Tiếp Diễn will be mimicking will be mimicking will be mimicking will be mimicking will be mimicking will be mimicking
Tương Lai hoàn thành will have mimicked will have mimicked will have mimicked will have mimicked will have mimicked will have mimicked
TL HT Tiếp Diễn will have been mimicking will have been mimicking will have been mimicking will have been mimicking will have been mimicking will have been mimicking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mimic would mimic would mimic would mimic would mimic would mimic
Conditional Perfect would have mimicked would have mimicked would have mimicked would have mimicked would have mimicked would have mimicked
Conditional Present Progressive would be mimicking would be mimicking would be mimicking would be mimicking would be mimicking would be mimicking
Conditional Perfect Progressive would have been mimicking would have been mimicking would have been mimicking would have been mimicking would have been mimicking would have been mimicking
Present Subjunctive mimic mimic mimic mimic mimic mimic
Past Subjunctive mimicked mimicked mimicked mimicked mimicked mimicked
Past Perfect Subjunctive had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked had mimicked
Imperative mimic Let′s mimic mimic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button