Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Misunderstand

Cách chia động từ misunderstand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ misunderstand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MISUNDERSTAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to misunderstand misunderstanding misunderstood
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn misunderstand misunderstand misunderstands misunderstand misunderstand misunderstand
Hiện tại tiếp diễn am misunderstanding are misunderstanding is misunderstanding are misunderstanding are misunderstanding are misunderstanding
Quá khứ đơn misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood
Quá khứ tiếp diễn was misunderstanding were misunderstanding was misunderstanding were misunderstanding were misunderstanding were misunderstanding
Hiện tại hoàn thành have misunderstood have misunderstood has misunderstood have misunderstood have misunderstood have misunderstood
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been misunderstanding have been misunderstanding has been misunderstanding have been misunderstanding have been misunderstanding have been misunderstanding
Quá khứ hoàn thành had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood
QK hoàn thành Tiếp diễn had been misunderstanding had been misunderstanding had been misunderstanding had been misunderstanding had been misunderstanding had been misunderstanding
Tương Lai will misunderstand will misunderstand will misunderstand will misunderstand will misunderstand will misunderstand
TL Tiếp Diễn will be misunderstanding will be misunderstanding will be misunderstanding will be misunderstanding will be misunderstanding will be misunderstanding
Tương Lai hoàn thành will have misunderstood will have misunderstood will have misunderstood will have misunderstood will have misunderstood will have misunderstood
TL HT Tiếp Diễn will have been misunderstanding will have been misunderstanding will have been misunderstanding will have been misunderstanding will have been misunderstanding will have been misunderstanding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would misunderstand would misunderstand would misunderstand would misunderstand would misunderstand would misunderstand
Conditional Perfect would have misunderstood would have misunderstood would have misunderstood would have misunderstood would have misunderstood would have misunderstood
Conditional Present Progressive would be misunderstanding would be misunderstanding would be misunderstanding would be misunderstanding would be misunderstanding would be misunderstanding
Conditional Perfect Progressive would have been misunderstanding would have been misunderstanding would have been misunderstanding would have been misunderstanding would have been misunderstanding would have been misunderstanding
Present Subjunctive misunderstand misunderstand misunderstand misunderstand misunderstand misunderstand
Past Subjunctive misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood misunderstood
Past Perfect Subjunctive had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood had misunderstood
Imperative misunderstand Let′s misunderstand misunderstand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button