Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Modulate

Cách chia động từ modulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ modulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MODULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to modulate modulating modulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn modulate modulate modulates modulate modulate modulate
Hiện tại tiếp diễn am modulating are modulating is modulating are modulating are modulating are modulating
Quá khứ đơn modulated modulated modulated modulated modulated modulated
Quá khứ tiếp diễn was modulating were modulating was modulating were modulating were modulating were modulating
Hiện tại hoàn thành have modulated have modulated has modulated have modulated have modulated have modulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been modulating have been modulating has been modulating have been modulating have been modulating have been modulating
Quá khứ hoàn thành had modulated had modulated had modulated had modulated had modulated had modulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been modulating had been modulating had been modulating had been modulating had been modulating had been modulating
Tương Lai will modulate will modulate will modulate will modulate will modulate will modulate
TL Tiếp Diễn will be modulating will be modulating will be modulating will be modulating will be modulating will be modulating
Tương Lai hoàn thành will have modulated will have modulated will have modulated will have modulated will have modulated will have modulated
TL HT Tiếp Diễn will have been modulating will have been modulating will have been modulating will have been modulating will have been modulating will have been modulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would modulate would modulate would modulate would modulate would modulate would modulate
Conditional Perfect would have modulated would have modulated would have modulated would have modulated would have modulated would have modulated
Conditional Present Progressive would be modulating would be modulating would be modulating would be modulating would be modulating would be modulating
Conditional Perfect Progressive would have been modulating would have been modulating would have been modulating would have been modulating would have been modulating would have been modulating
Present Subjunctive modulate modulate modulate modulate modulate modulate
Past Subjunctive modulated modulated modulated modulated modulated modulated
Past Perfect Subjunctive had modulated had modulated had modulated had modulated had modulated had modulated
Imperative modulate Let′s modulate modulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/old-man-kiss/.

Nên đọc
Close
Back to top button