Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nationalize

Cách chia động từ nationalize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nationalize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NATIONALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nationalize nationalizing nationalized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nationalize nationalize nationalizes nationalize nationalize nationalize
Hiện tại tiếp diễn am nationalizing are nationalizing is nationalizing are nationalizing are nationalizing are nationalizing
Quá khứ đơn nationalized nationalized nationalized nationalized nationalized nationalized
Quá khứ tiếp diễn was nationalizing were nationalizing was nationalizing were nationalizing were nationalizing were nationalizing
Hiện tại hoàn thành have nationalized have nationalized has nationalized have nationalized have nationalized have nationalized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nationalizing have been nationalizing has been nationalizing have been nationalizing have been nationalizing have been nationalizing
Quá khứ hoàn thành had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nationalizing had been nationalizing had been nationalizing had been nationalizing had been nationalizing had been nationalizing
Tương Lai will nationalize will nationalize will nationalize will nationalize will nationalize will nationalize
TL Tiếp Diễn will be nationalizing will be nationalizing will be nationalizing will be nationalizing will be nationalizing will be nationalizing
Tương Lai hoàn thành will have nationalized will have nationalized will have nationalized will have nationalized will have nationalized will have nationalized
TL HT Tiếp Diễn will have been nationalizing will have been nationalizing will have been nationalizing will have been nationalizing will have been nationalizing will have been nationalizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nationalize would nationalize would nationalize would nationalize would nationalize would nationalize
Conditional Perfect would have nationalized would have nationalized would have nationalized would have nationalized would have nationalized would have nationalized
Conditional Present Progressive would be nationalizing would be nationalizing would be nationalizing would be nationalizing would be nationalizing would be nationalizing
Conditional Perfect Progressive would have been nationalizing would have been nationalizing would have been nationalizing would have been nationalizing would have been nationalizing would have been nationalizing
Present Subjunctive nationalize nationalize nationalize nationalize nationalize nationalize
Past Subjunctive nationalized nationalized nationalized nationalized nationalized nationalized
Past Perfect Subjunctive had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized had nationalized
Imperative nationalize Let′s nationalize nationalize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/australian-christian-dating-sites-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button