Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Overestimate

Cách chia động từ overestimate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ overestimate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OVERESTIMATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to overestimate overestimating overestimated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn overestimate overestimate overestimates overestimate overestimate overestimate
Hiện tại tiếp diễn am overestimating are overestimating is overestimating are overestimating are overestimating are overestimating
Quá khứ đơn overestimated overestimated overestimated overestimated overestimated overestimated
Quá khứ tiếp diễn was overestimating were overestimating was overestimating were overestimating were overestimating were overestimating
Hiện tại hoàn thành have overestimated have overestimated has overestimated have overestimated have overestimated have overestimated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been overestimating have been overestimating has been overestimating have been overestimating have been overestimating have been overestimating
Quá khứ hoàn thành had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been overestimating had been overestimating had been overestimating had been overestimating had been overestimating had been overestimating
Tương Lai will overestimate will overestimate will overestimate will overestimate will overestimate will overestimate
TL Tiếp Diễn will be overestimating will be overestimating will be overestimating will be overestimating will be overestimating will be overestimating
Tương Lai hoàn thành will have overestimated will have overestimated will have overestimated will have overestimated will have overestimated will have overestimated
TL HT Tiếp Diễn will have been overestimating will have been overestimating will have been overestimating will have been overestimating will have been overestimating will have been overestimating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would overestimate would overestimate would overestimate would overestimate would overestimate would overestimate
Conditional Perfect would have overestimated would have overestimated would have overestimated would have overestimated would have overestimated would have overestimated
Conditional Present Progressive would be overestimating would be overestimating would be overestimating would be overestimating would be overestimating would be overestimating
Conditional Perfect Progressive would have been overestimating would have been overestimating would have been overestimating would have been overestimating would have been overestimating would have been overestimating
Present Subjunctive overestimate overestimate overestimate overestimate overestimate overestimate
Past Subjunctive overestimated overestimated overestimated overestimated overestimated overestimated
Past Perfect Subjunctive had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated had overestimated
Imperative overestimate Let′s overestimate overestimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button