Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pant

Cách chia động từ pant rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pant ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pant panting panted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pant pant pants pant pant pant
Hiện tại tiếp diễn am panting are panting is panting are panting are panting are panting
Quá khứ đơn panted panted panted panted panted panted
Quá khứ tiếp diễn was panting were panting was panting were panting were panting were panting
Hiện tại hoàn thành have panted have panted has panted have panted have panted have panted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been panting have been panting has been panting have been panting have been panting have been panting
Quá khứ hoàn thành had panted had panted had panted had panted had panted had panted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been panting had been panting had been panting had been panting had been panting had been panting
Tương Lai will pant will pant will pant will pant will pant will pant
TL Tiếp Diễn will be panting will be panting will be panting will be panting will be panting will be panting
Tương Lai hoàn thành will have panted will have panted will have panted will have panted will have panted will have panted
TL HT Tiếp Diễn will have been panting will have been panting will have been panting will have been panting will have been panting will have been panting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pant would pant would pant would pant would pant would pant
Conditional Perfect would have panted would have panted would have panted would have panted would have panted would have panted
Conditional Present Progressive would be panting would be panting would be panting would be panting would be panting would be panting
Conditional Perfect Progressive would have been panting would have been panting would have been panting would have been panting would have been panting would have been panting
Present Subjunctive pant pant pant pant pant pant
Past Subjunctive panted panted panted panted panted panted
Past Perfect Subjunctive had panted had panted had panted had panted had panted had panted
Imperative pant Let′s pant pant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button