Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ponder

Cách chia động từ ponder rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ponder ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PONDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ponder pondering pondered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ponder ponder ponders ponder ponder ponder
Hiện tại tiếp diễn am pondering are pondering is pondering are pondering are pondering are pondering
Quá khứ đơn pondered pondered pondered pondered pondered pondered
Quá khứ tiếp diễn was pondering were pondering was pondering were pondering were pondering were pondering
Hiện tại hoàn thành have pondered have pondered has pondered have pondered have pondered have pondered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pondering have been pondering has been pondering have been pondering have been pondering have been pondering
Quá khứ hoàn thành had pondered had pondered had pondered had pondered had pondered had pondered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pondering had been pondering had been pondering had been pondering had been pondering had been pondering
Tương Lai will ponder will ponder will ponder will ponder will ponder will ponder
TL Tiếp Diễn will be pondering will be pondering will be pondering will be pondering will be pondering will be pondering
Tương Lai hoàn thành will have pondered will have pondered will have pondered will have pondered will have pondered will have pondered
TL HT Tiếp Diễn will have been pondering will have been pondering will have been pondering will have been pondering will have been pondering will have been pondering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ponder would ponder would ponder would ponder would ponder would ponder
Conditional Perfect would have pondered would have pondered would have pondered would have pondered would have pondered would have pondered
Conditional Present Progressive would be pondering would be pondering would be pondering would be pondering would be pondering would be pondering
Conditional Perfect Progressive would have been pondering would have been pondering would have been pondering would have been pondering would have been pondering would have been pondering
Present Subjunctive ponder ponder ponder ponder ponder ponder
Past Subjunctive pondered pondered pondered pondered pondered pondered
Past Perfect Subjunctive had pondered had pondered had pondered had pondered had pondered had pondered
Imperative ponder Let′s ponder ponder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/romantic-date-nyc/.

Nên đọc
Close
Back to top button