Poop

Cách chia động từ poop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ poop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POOP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to poop pooping pooped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn poop poop poops poop poop poop
Hiện tại tiếp diễn am pooping are pooping is pooping are pooping are pooping are pooping
Quá khứ đơn pooped pooped pooped pooped pooped pooped
Quá khứ tiếp diễn was pooping were pooping was pooping were pooping were pooping were pooping
Hiện tại hoàn thành have pooped have pooped has pooped have pooped have pooped have pooped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pooping have been pooping has been pooping have been pooping have been pooping have been pooping
Quá khứ hoàn thành had pooped had pooped had pooped had pooped had pooped had pooped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pooping had been pooping had been pooping had been pooping had been pooping had been pooping
Tương Lai will poop will poop will poop will poop will poop will poop
TL Tiếp Diễn will be pooping will be pooping will be pooping will be pooping will be pooping will be pooping
Tương Lai hoàn thành will have pooped will have pooped will have pooped will have pooped will have pooped will have pooped
TL HT Tiếp Diễn will have been pooping will have been pooping will have been pooping will have been pooping will have been pooping will have been pooping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would poop would poop would poop would poop would poop would poop
Conditional Perfect would have pooped would have pooped would have pooped would have pooped would have pooped would have pooped
Conditional Present Progressive would be pooping would be pooping would be pooping would be pooping would be pooping would be pooping
Conditional Perfect Progressive would have been pooping would have been pooping would have been pooping would have been pooping would have been pooping would have been pooping
Present Subjunctive poop poop poop poop poop poop
Past Subjunctive pooped pooped pooped pooped pooped pooped
Past Perfect Subjunctive had pooped had pooped had pooped had pooped had pooped had pooped
Imperative poop Let′s poop poop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button