Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Presuppose

Cách chia động từ presuppose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ presuppose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRESUPPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to presuppose presupposing presupposed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn presuppose presuppose presupposes presuppose presuppose presuppose
Hiện tại tiếp diễn am presupposing are presupposing is presupposing are presupposing are presupposing are presupposing
Quá khứ đơn presupposed presupposed presupposed presupposed presupposed presupposed
Quá khứ tiếp diễn was presupposing were presupposing was presupposing were presupposing were presupposing were presupposing
Hiện tại hoàn thành have presupposed have presupposed has presupposed have presupposed have presupposed have presupposed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been presupposing have been presupposing has been presupposing have been presupposing have been presupposing have been presupposing
Quá khứ hoàn thành had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been presupposing had been presupposing had been presupposing had been presupposing had been presupposing had been presupposing
Tương Lai will presuppose will presuppose will presuppose will presuppose will presuppose will presuppose
TL Tiếp Diễn will be presupposing will be presupposing will be presupposing will be presupposing will be presupposing will be presupposing
Tương Lai hoàn thành will have presupposed will have presupposed will have presupposed will have presupposed will have presupposed will have presupposed
TL HT Tiếp Diễn will have been presupposing will have been presupposing will have been presupposing will have been presupposing will have been presupposing will have been presupposing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would presuppose would presuppose would presuppose would presuppose would presuppose would presuppose
Conditional Perfect would have presupposed would have presupposed would have presupposed would have presupposed would have presupposed would have presupposed
Conditional Present Progressive would be presupposing would be presupposing would be presupposing would be presupposing would be presupposing would be presupposing
Conditional Perfect Progressive would have been presupposing would have been presupposing would have been presupposing would have been presupposing would have been presupposing would have been presupposing
Present Subjunctive presuppose presuppose presuppose presuppose presuppose presuppose
Past Subjunctive presupposed presupposed presupposed presupposed presupposed presupposed
Past Perfect Subjunctive had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed had presupposed
Imperative presuppose Let′s presuppose presuppose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. java date and time.

Nên đọc
Close
Back to top button