Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prick

Cách chia động từ prick rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prick ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRICK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prick pricking pricked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prick prick pricks prick prick prick
Hiện tại tiếp diễn am pricking are pricking is pricking are pricking are pricking are pricking
Quá khứ đơn pricked pricked pricked pricked pricked pricked
Quá khứ tiếp diễn was pricking were pricking was pricking were pricking were pricking were pricking
Hiện tại hoàn thành have pricked have pricked has pricked have pricked have pricked have pricked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pricking have been pricking has been pricking have been pricking have been pricking have been pricking
Quá khứ hoàn thành had pricked had pricked had pricked had pricked had pricked had pricked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pricking had been pricking had been pricking had been pricking had been pricking had been pricking
Tương Lai will prick will prick will prick will prick will prick will prick
TL Tiếp Diễn will be pricking will be pricking will be pricking will be pricking will be pricking will be pricking
Tương Lai hoàn thành will have pricked will have pricked will have pricked will have pricked will have pricked will have pricked
TL HT Tiếp Diễn will have been pricking will have been pricking will have been pricking will have been pricking will have been pricking will have been pricking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prick would prick would prick would prick would prick would prick
Conditional Perfect would have pricked would have pricked would have pricked would have pricked would have pricked would have pricked
Conditional Present Progressive would be pricking would be pricking would be pricking would be pricking would be pricking would be pricking
Conditional Perfect Progressive would have been pricking would have been pricking would have been pricking would have been pricking would have been pricking would have been pricking
Present Subjunctive prick prick prick prick prick prick
Past Subjunctive pricked pricked pricked pricked pricked pricked
Past Perfect Subjunctive had pricked had pricked had pricked had pricked had pricked had pricked
Imperative prick Let′s prick prick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button