Prophesy

Cách chia động từ prophesy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prophesy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROPHESY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prophesy prophesying prophesied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prophesy prophesy prophesies prophesy prophesy prophesy
Hiện tại tiếp diễn am prophesying are prophesying is prophesying are prophesying are prophesying are prophesying
Quá khứ đơn prophesied prophesied prophesied prophesied prophesied prophesied
Quá khứ tiếp diễn was prophesying were prophesying was prophesying were prophesying were prophesying were prophesying
Hiện tại hoàn thành have prophesied have prophesied has prophesied have prophesied have prophesied have prophesied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been prophesying have been prophesying has been prophesying have been prophesying have been prophesying have been prophesying
Quá khứ hoàn thành had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been prophesying had been prophesying had been prophesying had been prophesying had been prophesying had been prophesying
Tương Lai will prophesy will prophesy will prophesy will prophesy will prophesy will prophesy
TL Tiếp Diễn will be prophesying will be prophesying will be prophesying will be prophesying will be prophesying will be prophesying
Tương Lai hoàn thành will have prophesied will have prophesied will have prophesied will have prophesied will have prophesied will have prophesied
TL HT Tiếp Diễn will have been prophesying will have been prophesying will have been prophesying will have been prophesying will have been prophesying will have been prophesying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prophesy would prophesy would prophesy would prophesy would prophesy would prophesy
Conditional Perfect would have prophesied would have prophesied would have prophesied would have prophesied would have prophesied would have prophesied
Conditional Present Progressive would be prophesying would be prophesying would be prophesying would be prophesying would be prophesying would be prophesying
Conditional Perfect Progressive would have been prophesying would have been prophesying would have been prophesying would have been prophesying would have been prophesying would have been prophesying
Present Subjunctive prophesy prophesy prophesy prophesy prophesy prophesy
Past Subjunctive prophesied prophesied prophesied prophesied prophesied prophesied
Past Perfect Subjunctive had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied had prophesied
Imperative prophesy Let′s prophesy prophesy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button