Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ravish

Cách chia động từ ravish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ravish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAVISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ravish ravishing ravished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ravish ravish ravishes ravish ravish ravish
Hiện tại tiếp diễn am ravishing are ravishing is ravishing are ravishing are ravishing are ravishing
Quá khứ đơn ravished ravished ravished ravished ravished ravished
Quá khứ tiếp diễn was ravishing were ravishing was ravishing were ravishing were ravishing were ravishing
Hiện tại hoàn thành have ravished have ravished has ravished have ravished have ravished have ravished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ravishing have been ravishing has been ravishing have been ravishing have been ravishing have been ravishing
Quá khứ hoàn thành had ravished had ravished had ravished had ravished had ravished had ravished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ravishing had been ravishing had been ravishing had been ravishing had been ravishing had been ravishing
Tương Lai will ravish will ravish will ravish will ravish will ravish will ravish
TL Tiếp Diễn will be ravishing will be ravishing will be ravishing will be ravishing will be ravishing will be ravishing
Tương Lai hoàn thành will have ravished will have ravished will have ravished will have ravished will have ravished will have ravished
TL HT Tiếp Diễn will have been ravishing will have been ravishing will have been ravishing will have been ravishing will have been ravishing will have been ravishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ravish would ravish would ravish would ravish would ravish would ravish
Conditional Perfect would have ravished would have ravished would have ravished would have ravished would have ravished would have ravished
Conditional Present Progressive would be ravishing would be ravishing would be ravishing would be ravishing would be ravishing would be ravishing
Conditional Perfect Progressive would have been ravishing would have been ravishing would have been ravishing would have been ravishing would have been ravishing would have been ravishing
Present Subjunctive ravish ravish ravish ravish ravish ravish
Past Subjunctive ravished ravished ravished ravished ravished ravished
Past Perfect Subjunctive had ravished had ravished had ravished had ravished had ravished had ravished
Imperative ravish Let′s ravish ravish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. date your own age.

Nên đọc
Close
Back to top button