Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Transfigure

Cách chia động từ transfigure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transfigure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSFIGURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transfigure transfiguring transfigured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transfigure transfigure transfigures transfigure transfigure transfigure
Hiện tại tiếp diễn am transfiguring are transfiguring is transfiguring are transfiguring are transfiguring are transfiguring
Quá khứ đơn transfigured transfigured transfigured transfigured transfigured transfigured
Quá khứ tiếp diễn was transfiguring were transfiguring was transfiguring were transfiguring were transfiguring were transfiguring
Hiện tại hoàn thành have transfigured have transfigured has transfigured have transfigured have transfigured have transfigured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transfiguring have been transfiguring has been transfiguring have been transfiguring have been transfiguring have been transfiguring
Quá khứ hoàn thành had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transfiguring had been transfiguring had been transfiguring had been transfiguring had been transfiguring had been transfiguring
Tương Lai will transfigure will transfigure will transfigure will transfigure will transfigure will transfigure
TL Tiếp Diễn will be transfiguring will be transfiguring will be transfiguring will be transfiguring will be transfiguring will be transfiguring
Tương Lai hoàn thành will have transfigured will have transfigured will have transfigured will have transfigured will have transfigured will have transfigured
TL HT Tiếp Diễn will have been transfiguring will have been transfiguring will have been transfiguring will have been transfiguring will have been transfiguring will have been transfiguring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transfigure would transfigure would transfigure would transfigure would transfigure would transfigure
Conditional Perfect would have transfigured would have transfigured would have transfigured would have transfigured would have transfigured would have transfigured
Conditional Present Progressive would be transfiguring would be transfiguring would be transfiguring would be transfiguring would be transfiguring would be transfiguring
Conditional Perfect Progressive would have been transfiguring would have been transfiguring would have been transfiguring would have been transfiguring would have been transfiguring would have been transfiguring
Present Subjunctive transfigure transfigure transfigure transfigure transfigure transfigure
Past Subjunctive transfigured transfigured transfigured transfigured transfigured transfigured
Past Perfect Subjunctive had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured had transfigured
Imperative transfigure Let′s transfigure transfigure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button