Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reckon

Cách chia động từ reckon rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reckon ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECKON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reckon reckoning reckoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reckon reckon reckons reckon reckon reckon
Hiện tại tiếp diễn am reckoning are reckoning is reckoning are reckoning are reckoning are reckoning
Quá khứ đơn reckoned reckoned reckoned reckoned reckoned reckoned
Quá khứ tiếp diễn was reckoning were reckoning was reckoning were reckoning were reckoning were reckoning
Hiện tại hoàn thành have reckoned have reckoned has reckoned have reckoned have reckoned have reckoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reckoning have been reckoning has been reckoning have been reckoning have been reckoning have been reckoning
Quá khứ hoàn thành had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reckoning had been reckoning had been reckoning had been reckoning had been reckoning had been reckoning
Tương Lai will reckon will reckon will reckon will reckon will reckon will reckon
TL Tiếp Diễn will be reckoning will be reckoning will be reckoning will be reckoning will be reckoning will be reckoning
Tương Lai hoàn thành will have reckoned will have reckoned will have reckoned will have reckoned will have reckoned will have reckoned
TL HT Tiếp Diễn will have been reckoning will have been reckoning will have been reckoning will have been reckoning will have been reckoning will have been reckoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reckon would reckon would reckon would reckon would reckon would reckon
Conditional Perfect would have reckoned would have reckoned would have reckoned would have reckoned would have reckoned would have reckoned
Conditional Present Progressive would be reckoning would be reckoning would be reckoning would be reckoning would be reckoning would be reckoning
Conditional Perfect Progressive would have been reckoning would have been reckoning would have been reckoning would have been reckoning would have been reckoning would have been reckoning
Present Subjunctive reckon reckon reckon reckon reckon reckon
Past Subjunctive reckoned reckoned reckoned reckoned reckoned reckoned
Past Perfect Subjunctive had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned had reckoned
Imperative reckon Let′s reckon reckon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button