Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Relish

Cách chia động từ relish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ relish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RELISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to relish relishing relished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn relish relish relishes relish relish relish
Hiện tại tiếp diễn am relishing are relishing is relishing are relishing are relishing are relishing
Quá khứ đơn relished relished relished relished relished relished
Quá khứ tiếp diễn was relishing were relishing was relishing were relishing were relishing were relishing
Hiện tại hoàn thành have relished have relished has relished have relished have relished have relished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been relishing have been relishing has been relishing have been relishing have been relishing have been relishing
Quá khứ hoàn thành had relished had relished had relished had relished had relished had relished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been relishing had been relishing had been relishing had been relishing had been relishing had been relishing
Tương Lai will relish will relish will relish will relish will relish will relish
TL Tiếp Diễn will be relishing will be relishing will be relishing will be relishing will be relishing will be relishing
Tương Lai hoàn thành will have relished will have relished will have relished will have relished will have relished will have relished
TL HT Tiếp Diễn will have been relishing will have been relishing will have been relishing will have been relishing will have been relishing will have been relishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would relish would relish would relish would relish would relish would relish
Conditional Perfect would have relished would have relished would have relished would have relished would have relished would have relished
Conditional Present Progressive would be relishing would be relishing would be relishing would be relishing would be relishing would be relishing
Conditional Perfect Progressive would have been relishing would have been relishing would have been relishing would have been relishing would have been relishing would have been relishing
Present Subjunctive relish relish relish relish relish relish
Past Subjunctive relished relished relished relished relished relished
Past Perfect Subjunctive had relished had relished had relished had relished had relished had relished
Imperative relish Let′s relish relish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button