Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Comb

Cách chia động từ comb rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ comb ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to comb combing combed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn comb comb combs comb comb comb
Hiện tại tiếp diễn am combing are combing is combing are combing are combing are combing
Quá khứ đơn combed combed combed combed combed combed
Quá khứ tiếp diễn was combing were combing was combing were combing were combing were combing
Hiện tại hoàn thành have combed have combed has combed have combed have combed have combed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been combing have been combing has been combing have been combing have been combing have been combing
Quá khứ hoàn thành had combed had combed had combed had combed had combed had combed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been combing had been combing had been combing had been combing had been combing had been combing
Tương Lai will comb will comb will comb will comb will comb will comb
TL Tiếp Diễn will be combing will be combing will be combing will be combing will be combing will be combing
Tương Lai hoàn thành will have combed will have combed will have combed will have combed will have combed will have combed
TL HT Tiếp Diễn will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would comb would comb would comb would comb would comb would comb
Conditional Perfect would have combed would have combed would have combed would have combed would have combed would have combed
Conditional Present Progressive would be combing would be combing would be combing would be combing would be combing would be combing
Conditional Perfect Progressive would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing
Present Subjunctive comb comb comb comb comb comb
Past Subjunctive combed combed combed combed combed combed
Past Perfect Subjunctive had combed had combed had combed had combed had combed had combed
Imperative comb Let′s comb comb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/shawn-mendes-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button