Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Roast

Cách chia động từ roast rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ roast ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROAST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to roast roasting roasted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn roast roast roasts roast roast roast
Hiện tại tiếp diễn am roasting are roasting is roasting are roasting are roasting are roasting
Quá khứ đơn roasted roasted roasted roasted roasted roasted
Quá khứ tiếp diễn was roasting were roasting was roasting were roasting were roasting were roasting
Hiện tại hoàn thành have roasted have roasted has roasted have roasted have roasted have roasted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been roasting have been roasting has been roasting have been roasting have been roasting have been roasting
Quá khứ hoàn thành had roasted had roasted had roasted had roasted had roasted had roasted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been roasting had been roasting had been roasting had been roasting had been roasting had been roasting
Tương Lai will roast will roast will roast will roast will roast will roast
TL Tiếp Diễn will be roasting will be roasting will be roasting will be roasting will be roasting will be roasting
Tương Lai hoàn thành will have roasted will have roasted will have roasted will have roasted will have roasted will have roasted
TL HT Tiếp Diễn will have been roasting will have been roasting will have been roasting will have been roasting will have been roasting will have been roasting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would roast would roast would roast would roast would roast would roast
Conditional Perfect would have roasted would have roasted would have roasted would have roasted would have roasted would have roasted
Conditional Present Progressive would be roasting would be roasting would be roasting would be roasting would be roasting would be roasting
Conditional Perfect Progressive would have been roasting would have been roasting would have been roasting would have been roasting would have been roasting would have been roasting
Present Subjunctive roast roast roast roast roast roast
Past Subjunctive roasted roasted roasted roasted roasted roasted
Past Perfect Subjunctive had roasted had roasted had roasted had roasted had roasted had roasted
Imperative roast Let′s roast roast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button