Shut

Cách chia động từ shut rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shut ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHUT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shut shutting shutted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shut shut shuts shut shut shut
Hiện tại tiếp diễn am shutting are shutting is shutting are shutting are shutting are shutting
Quá khứ đơn shutted shutted shutted shutted shutted shutted
Quá khứ tiếp diễn was shutting were shutting was shutting were shutting were shutting were shutting
Hiện tại hoàn thành have shutted have shutted has shutted have shutted have shutted have shutted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shutting have been shutting has been shutting have been shutting have been shutting have been shutting
Quá khứ hoàn thành had shutted had shutted had shutted had shutted had shutted had shutted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shutting had been shutting had been shutting had been shutting had been shutting had been shutting
Tương Lai will shut will shut will shut will shut will shut will shut
TL Tiếp Diễn will be shutting will be shutting will be shutting will be shutting will be shutting will be shutting
Tương Lai hoàn thành will have shutted will have shutted will have shutted will have shutted will have shutted will have shutted
TL HT Tiếp Diễn will have been shutting will have been shutting will have been shutting will have been shutting will have been shutting will have been shutting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shut would shut would shut would shut would shut would shut
Conditional Perfect would have shutted would have shutted would have shutted would have shutted would have shutted would have shutted
Conditional Present Progressive would be shutting would be shutting would be shutting would be shutting would be shutting would be shutting
Conditional Perfect Progressive would have been shutting would have been shutting would have been shutting would have been shutting would have been shutting would have been shutting
Present Subjunctive shut shut shut shut shut shut
Past Subjunctive shutted shutted shutted shutted shutted shutted
Past Perfect Subjunctive had shutted had shutted had shutted had shutted had shutted had shutted
Imperative shut Let′s shut shut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button