Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slap

Cách chia động từ slap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slap slapping slapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slap slap slaps slap slap slap
Hiện tại tiếp diễn am slapping are slapping is slapping are slapping are slapping are slapping
Quá khứ đơn slapped slapped slapped slapped slapped slapped
Quá khứ tiếp diễn was slapping were slapping was slapping were slapping were slapping were slapping
Hiện tại hoàn thành have slapped have slapped has slapped have slapped have slapped have slapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slapping have been slapping has been slapping have been slapping have been slapping have been slapping
Quá khứ hoàn thành had slapped had slapped had slapped had slapped had slapped had slapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slapping had been slapping had been slapping had been slapping had been slapping had been slapping
Tương Lai will slap will slap will slap will slap will slap will slap
TL Tiếp Diễn will be slapping will be slapping will be slapping will be slapping will be slapping will be slapping
Tương Lai hoàn thành will have slapped will have slapped will have slapped will have slapped will have slapped will have slapped
TL HT Tiếp Diễn will have been slapping will have been slapping will have been slapping will have been slapping will have been slapping will have been slapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slap would slap would slap would slap would slap would slap
Conditional Perfect would have slapped would have slapped would have slapped would have slapped would have slapped would have slapped
Conditional Present Progressive would be slapping would be slapping would be slapping would be slapping would be slapping would be slapping
Conditional Perfect Progressive would have been slapping would have been slapping would have been slapping would have been slapping would have been slapping would have been slapping
Present Subjunctive slap slap slap slap slap slap
Past Subjunctive slapped slapped slapped slapped slapped slapped
Past Perfect Subjunctive had slapped had slapped had slapped had slapped had slapped had slapped
Imperative slap Let′s slap slap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button