Trumpet

Cách chia động từ trumpet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trumpet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRUMPET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trumpet trumpeting trumpeted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trumpet trumpet trumpets trumpet trumpet trumpet
Hiện tại tiếp diễn am trumpeting are trumpeting is trumpeting are trumpeting are trumpeting are trumpeting
Quá khứ đơn trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted
Quá khứ tiếp diễn was trumpeting were trumpeting was trumpeting were trumpeting were trumpeting were trumpeting
Hiện tại hoàn thành have trumpeted have trumpeted has trumpeted have trumpeted have trumpeted have trumpeted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trumpeting have been trumpeting has been trumpeting have been trumpeting have been trumpeting have been trumpeting
Quá khứ hoàn thành had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trumpeting had been trumpeting had been trumpeting had been trumpeting had been trumpeting had been trumpeting
Tương Lai will trumpet will trumpet will trumpet will trumpet will trumpet will trumpet
TL Tiếp Diễn will be trumpeting will be trumpeting will be trumpeting will be trumpeting will be trumpeting will be trumpeting
Tương Lai hoàn thành will have trumpeted will have trumpeted will have trumpeted will have trumpeted will have trumpeted will have trumpeted
TL HT Tiếp Diễn will have been trumpeting will have been trumpeting will have been trumpeting will have been trumpeting will have been trumpeting will have been trumpeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trumpet would trumpet would trumpet would trumpet would trumpet would trumpet
Conditional Perfect would have trumpeted would have trumpeted would have trumpeted would have trumpeted would have trumpeted would have trumpeted
Conditional Present Progressive would be trumpeting would be trumpeting would be trumpeting would be trumpeting would be trumpeting would be trumpeting
Conditional Perfect Progressive would have been trumpeting would have been trumpeting would have been trumpeting would have been trumpeting would have been trumpeting would have been trumpeting
Present Subjunctive trumpet trumpet trumpet trumpet trumpet trumpet
Past Subjunctive trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted trumpeted
Past Perfect Subjunctive had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted had trumpeted
Imperative trumpet Let′s trumpet trumpet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button