Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Walk

Cách chia động từ walk rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ walk ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WALK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to walk walking walked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn walk walk walks walk walk walk
Hiện tại tiếp diễn am walking are walking is walking are walking are walking are walking
Quá khứ đơn walked walked walked walked walked walked
Quá khứ tiếp diễn was walking were walking was walking were walking were walking were walking
Hiện tại hoàn thành have walked have walked has walked have walked have walked have walked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been walking have been walking has been walking have been walking have been walking have been walking
Quá khứ hoàn thành had walked had walked had walked had walked had walked had walked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been walking had been walking had been walking had been walking had been walking had been walking
Tương Lai will walk will walk will walk will walk will walk will walk
TL Tiếp Diễn will be walking will be walking will be walking will be walking will be walking will be walking
Tương Lai hoàn thành will have walked will have walked will have walked will have walked will have walked will have walked
TL HT Tiếp Diễn will have been walking will have been walking will have been walking will have been walking will have been walking will have been walking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would walk would walk would walk would walk would walk would walk
Conditional Perfect would have walked would have walked would have walked would have walked would have walked would have walked
Conditional Present Progressive would be walking would be walking would be walking would be walking would be walking would be walking
Conditional Perfect Progressive would have been walking would have been walking would have been walking would have been walking would have been walking would have been walking
Present Subjunctive walk walk walk walk walk walk
Past Subjunctive walked walked walked walked walked walked
Past Perfect Subjunctive had walked had walked had walked had walked had walked had walked
Imperative walk Let′s walk walk

6 bình luận

  1. Động từ thì không có số nhiều hay số ít đâu bạn. Là cách chia theo chủ thể của động từ đó thì sẽ có s hoặc ko, với những động từ bình thường thì đi với chủ thể là: He, She, It… thì sẽ có thêm đuối s ở đông từ. Còn những động từ bất quy tắc thì lại có cách chia riêng.

  2. Cái tên này là tên ngắn nhất trên cái web này luôn, nếu có đứa nào tên ngắn hơn thì nói cho tui biết nha bro =)) says:

    Web liệt kê rất đầy đủ :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button