Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trật Tự Từ Trong Câu Hỏi Tiếng Anh

Cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh

Trước tôi có viết một bài về Trật từ từ trong câu tiếng Anh để giúp các bạn tìm hiểu về vì trí các từ loại trong tiếng Anh sẽ xuất hiện trong câu. Hôm này tôi xin cụ thể về trường hợp vị trí các từ loại trong câu hỏi – Trật tự từ trong câu hỏi tiếng Anh. Bài này dành cho các bạn ở trình độ bắt đầu để hiểu về cấu trúc câu hỏi trong tiếng anh như thế nào.

Trật từ từ trong câu hỏi ở thì Hiện tại đơn

Ở thì hiện tại đơn, khi có từ để hỏi, cầu trúc câu hỏi được viết tắt là QWASI = (Question Word) + Auxiliary + Subject + Infinitive?

 • Question word: Từ để hỏi = What, Who, How, Where, When, Why… mời bạn xem ảnh dưới
 • Auxiliary: trợ động từ = To be (Is/Are/Am), To do (Do, Does), Can… hãy nhớ, trợ động từ lúc này được chia tại thì hiện tại đơn!
 • Subject: Chủ ngữ = I, You, We, She, He, It…
 • Infinitive: Động từ chính dạng nguyên thể

Ví dụ:

 • What do you do?
 • Where does she go?

Khi không có từ để hỏi, hay nói cách khác là trong câu hỏi trả lời Đúng/Sai – Có/Không (Yes or No Question). Cấu trúc câu hỏi sẽ phụ thuộc vào động từ.

 • Nếu động từ chính KHÔNG PHẢI là To Be:

Auxiliary + Subject + Infinitive + (Object)?

  • Auxiliary (trợ động từ) được chia ở thì hiện tại đơn, thường là To Do = Does/Do; Can
  • Object: bổ ngữ = thường là danh từ (Có thể có hoặc không)
 • Ví dụ
  • Do you speak English? => Do (Auxiliary) + You (Subject) + Speak (Động từ chính – Infinitive) + English (Object – Danh từ)
  • Can you swim?
  • Do she like pizza?
 • Nếu động từ chính là To Be:

Khi động từ chính là To Be, thì trong cấu trúc câu hỏi chúng ta không cần trợ động từ nữa, hay nói cách khác: To Be lúc này vừa là trợ động từ, vừa là động từ chính, To Be được chia ở thì hiện tại đơn (Are/Is/Am) cấu trúc câu như sau:

  • Nếu có từ để hỏi: Question Word + To Be + Subject
  • Nếu không có từ để hỏi: To be + Subject + (Object: Danh từ, tính từ)
 • Ví dụ:
  • How old are you? = Question Work: How old + To Be (Chia ở thì hiện tại đơn): Are + Subject: You.
  • Is she pretty? = To Be: Is, Subject: She + Object: pretty
  • Is he a teacher? = To Be: Is, Subject: He + Object: A teacher

Trật từ từ trong câu hỏi ở thì Hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu hỏi ở thì quá khứ hoàn thành có công thức như sau:

 • (Question Word) + Have/Has+ Subject + P2 (Quá khứ phân từ 2 của động từ chính)?

Ví dụ:

 • Where have you been?
 • Has she been in London yet?

Trật từ từ trong câu hỏi ở các thì quá khứ

Thì quá khứ đơn

Ở thì quá khứ đơn chúng ta có cấu trúc tương tự như ở thì hiện tại đơn, chỉ khác ở chỗ là Trợ động từ (To Be, To Do) được chia ở quá khứ đơn: To Be = Was, Were; To Do: Did còn lại các phần khác giữ nguyên như ở thì hiện tại

 • QWASI = (Question Word) + Auxiliary (Chia ở quá khứ đơn)  + Subject + Infinitive?
 • Auxiliary (Chia ở quá khứ đơn)  + Subject + Infinitive + (Object)?
 • To Be  (chia ở quá khứ đơn + Subject + Object

Ví dụ

 • Where did she go? = Question work: Where + Auxiliary: Did + Subject: She + Infinitive: Go
 • Did you see him = Auxiliary: Did + Subject: You + Infinitive: See + Object: Him
 • Was she pretty = To be + Subject: She + Object: pretty

Thì Quá Khứ Hoàn Thành

Cấu trúc câu hỏi ở thì quá khứ hoàn thành có công thức như sau:

 • (Question Word) + Had  + Subject + P2 (Quá khứ phân từ 2 của động từ chính)?

Ví dụ:

 • Where had she been?
 • Had she solved the problem?

Từ để hỏi mở rộng

Trong tiếng Anh, chúng ta có nhiều loại từ để hỏi, dươi đây tôi giới thiệu các bạn 2 từ để hỏi đi kèm với 1 từ loại khác để tạo thành từ để hỏi mở rộng, 2 từ để hỏi này là What và How

 • What + Noun: What time, what color, what size …
 • VD: What size is your jacket?
 • How + Adjective: How far, How old, How big, …
 • VD: How old is he?

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button