Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abbreviate

Cách chia động từ abbreviate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abbreviate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABBREVIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abbreviate abbreviating abbreviated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abbreviate abbreviate abbreviates abbreviate abbreviate abbreviate
Hiện tại tiếp diễn am abbreviating are abbreviating is abbreviating are abbreviating are abbreviating are abbreviating
Quá khứ đơn abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated
Quá khứ tiếp diễn was abbreviating were abbreviating was abbreviating were abbreviating were abbreviating were abbreviating
Hiện tại hoàn thành have abbreviated have abbreviated has abbreviated have abbreviated have abbreviated have abbreviated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abbreviating have been abbreviating has been abbreviating have been abbreviating have been abbreviating have been abbreviating
Quá khứ hoàn thành had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abbreviating had been abbreviating had been abbreviating had been abbreviating had been abbreviating had been abbreviating
Tương Lai will abbreviate will abbreviate will abbreviate will abbreviate will abbreviate will abbreviate
TL Tiếp Diễn will be abbreviating will be abbreviating will be abbreviating will be abbreviating will be abbreviating will be abbreviating
Tương Lai hoàn thành will have abbreviated will have abbreviated will have abbreviated will have abbreviated will have abbreviated will have abbreviated
TL HT Tiếp Diễn will have been abbreviating will have been abbreviating will have been abbreviating will have been abbreviating will have been abbreviating will have been abbreviating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abbreviate would abbreviate would abbreviate would abbreviate would abbreviate would abbreviate
Conditional Perfect would have abbreviated would have abbreviated would have abbreviated would have abbreviated would have abbreviated would have abbreviated
Conditional Present Progressive would be abbreviating would be abbreviating would be abbreviating would be abbreviating would be abbreviating would be abbreviating
Conditional Perfect Progressive would have been abbreviating would have been abbreviating would have been abbreviating would have been abbreviating would have been abbreviating would have been abbreviating
Present Subjunctive abbreviate abbreviate abbreviate abbreviate abbreviate abbreviate
Past Subjunctive abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated abbreviated
Past Perfect Subjunctive had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated had abbreviated
Imperative abbreviate Let′s abbreviate abbreviate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button