Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Assassinate

Cách chia động từ assassinate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ assassinate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASSASSINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to assassinate assassinating assassinated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn assassinate assassinate assassinates assassinate assassinate assassinate
Hiện tại tiếp diễn am assassinating are assassinating is assassinating are assassinating are assassinating are assassinating
Quá khứ đơn assassinated assassinated assassinated assassinated assassinated assassinated
Quá khứ tiếp diễn was assassinating were assassinating was assassinating were assassinating were assassinating were assassinating
Hiện tại hoàn thành have assassinated have assassinated has assassinated have assassinated have assassinated have assassinated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been assassinating have been assassinating has been assassinating have been assassinating have been assassinating have been assassinating
Quá khứ hoàn thành had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been assassinating had been assassinating had been assassinating had been assassinating had been assassinating had been assassinating
Tương Lai will assassinate will assassinate will assassinate will assassinate will assassinate will assassinate
TL Tiếp Diễn will be assassinating will be assassinating will be assassinating will be assassinating will be assassinating will be assassinating
Tương Lai hoàn thành will have assassinated will have assassinated will have assassinated will have assassinated will have assassinated will have assassinated
TL HT Tiếp Diễn will have been assassinating will have been assassinating will have been assassinating will have been assassinating will have been assassinating will have been assassinating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would assassinate would assassinate would assassinate would assassinate would assassinate would assassinate
Conditional Perfect would have assassinated would have assassinated would have assassinated would have assassinated would have assassinated would have assassinated
Conditional Present Progressive would be assassinating would be assassinating would be assassinating would be assassinating would be assassinating would be assassinating
Conditional Perfect Progressive would have been assassinating would have been assassinating would have been assassinating would have been assassinating would have been assassinating would have been assassinating
Present Subjunctive assassinate assassinate assassinate assassinate assassinate assassinate
Past Subjunctive assassinated assassinated assassinated assassinated assassinated assassinated
Past Perfect Subjunctive had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated had assassinated
Imperative assassinate Let′s assassinate assassinate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button