Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Parody

Cách chia động từ parody rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ parody ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARODY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to parody parodying parodied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn parody parody parodies parody parody parody
Hiện tại tiếp diễn am parodying are parodying is parodying are parodying are parodying are parodying
Quá khứ đơn parodied parodied parodied parodied parodied parodied
Quá khứ tiếp diễn was parodying were parodying was parodying were parodying were parodying were parodying
Hiện tại hoàn thành have parodied have parodied has parodied have parodied have parodied have parodied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been parodying have been parodying has been parodying have been parodying have been parodying have been parodying
Quá khứ hoàn thành had parodied had parodied had parodied had parodied had parodied had parodied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been parodying had been parodying had been parodying had been parodying had been parodying had been parodying
Tương Lai will parody will parody will parody will parody will parody will parody
TL Tiếp Diễn will be parodying will be parodying will be parodying will be parodying will be parodying will be parodying
Tương Lai hoàn thành will have parodied will have parodied will have parodied will have parodied will have parodied will have parodied
TL HT Tiếp Diễn will have been parodying will have been parodying will have been parodying will have been parodying will have been parodying will have been parodying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would parody would parody would parody would parody would parody would parody
Conditional Perfect would have parodied would have parodied would have parodied would have parodied would have parodied would have parodied
Conditional Present Progressive would be parodying would be parodying would be parodying would be parodying would be parodying would be parodying
Conditional Perfect Progressive would have been parodying would have been parodying would have been parodying would have been parodying would have been parodying would have been parodying
Present Subjunctive parody parody parody parody parody parody
Past Subjunctive parodied parodied parodied parodied parodied parodied
Past Perfect Subjunctive had parodied had parodied had parodied had parodied had parodied had parodied
Imperative parody Let′s parody parody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button