Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bath

Cách chia động từ bath rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bath ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BATH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bath bathing bathed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bath bath baths bath bath bath
Hiện tại tiếp diễn am bathing are bathing is bathing are bathing are bathing are bathing
Quá khứ đơn bathed bathed bathed bathed bathed bathed
Quá khứ tiếp diễn was bathing were bathing was bathing were bathing were bathing were bathing
Hiện tại hoàn thành have bathed have bathed has bathed have bathed have bathed have bathed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bathing have been bathing has been bathing have been bathing have been bathing have been bathing
Quá khứ hoàn thành had bathed had bathed had bathed had bathed had bathed had bathed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bathing had been bathing had been bathing had been bathing had been bathing had been bathing
Tương Lai will bath will bath will bath will bath will bath will bath
TL Tiếp Diễn will be bathing will be bathing will be bathing will be bathing will be bathing will be bathing
Tương Lai hoàn thành will have bathed will have bathed will have bathed will have bathed will have bathed will have bathed
TL HT Tiếp Diễn will have been bathing will have been bathing will have been bathing will have been bathing will have been bathing will have been bathing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bath would bath would bath would bath would bath would bath
Conditional Perfect would have bathed would have bathed would have bathed would have bathed would have bathed would have bathed
Conditional Present Progressive would be bathing would be bathing would be bathing would be bathing would be bathing would be bathing
Conditional Perfect Progressive would have been bathing would have been bathing would have been bathing would have been bathing would have been bathing would have been bathing
Present Subjunctive bath bath bath bath bath bath
Past Subjunctive bathed bathed bathed bathed bathed bathed
Past Perfect Subjunctive had bathed had bathed had bathed had bathed had bathed had bathed
Imperative bath Let′s bath bath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating africa.

Nên đọc
Close
Back to top button