Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Blazon

Cách chia động từ blazon rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ blazon ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLAZON

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to blazon blazoning blazoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn blazon blazon blazons blazon blazon blazon
Hiện tại tiếp diễn am blazoning are blazoning is blazoning are blazoning are blazoning are blazoning
Quá khứ đơn blazoned blazoned blazoned blazoned blazoned blazoned
Quá khứ tiếp diễn was blazoning were blazoning was blazoning were blazoning were blazoning were blazoning
Hiện tại hoàn thành have blazoned have blazoned has blazoned have blazoned have blazoned have blazoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been blazoning have been blazoning has been blazoning have been blazoning have been blazoning have been blazoning
Quá khứ hoàn thành had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been blazoning had been blazoning had been blazoning had been blazoning had been blazoning had been blazoning
Tương Lai will blazon will blazon will blazon will blazon will blazon will blazon
TL Tiếp Diễn will be blazoning will be blazoning will be blazoning will be blazoning will be blazoning will be blazoning
Tương Lai hoàn thành will have blazoned will have blazoned will have blazoned will have blazoned will have blazoned will have blazoned
TL HT Tiếp Diễn will have been blazoning will have been blazoning will have been blazoning will have been blazoning will have been blazoning will have been blazoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would blazon would blazon would blazon would blazon would blazon would blazon
Conditional Perfect would have blazoned would have blazoned would have blazoned would have blazoned would have blazoned would have blazoned
Conditional Present Progressive would be blazoning would be blazoning would be blazoning would be blazoning would be blazoning would be blazoning
Conditional Perfect Progressive would have been blazoning would have been blazoning would have been blazoning would have been blazoning would have been blazoning would have been blazoning
Present Subjunctive blazon blazon blazon blazon blazon blazon
Past Subjunctive blazoned blazoned blazoned blazoned blazoned blazoned
Past Perfect Subjunctive had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned had blazoned
Imperative blazon Let′s blazon blazon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button