Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bluff

Cách chia động từ bluff rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bluff ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BLUFF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bluff bluffing bluffed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bluff bluff bluffs bluff bluff bluff
Hiện tại tiếp diễn am bluffing are bluffing is bluffing are bluffing are bluffing are bluffing
Quá khứ đơn bluffed bluffed bluffed bluffed bluffed bluffed
Quá khứ tiếp diễn was bluffing were bluffing was bluffing were bluffing were bluffing were bluffing
Hiện tại hoàn thành have bluffed have bluffed has bluffed have bluffed have bluffed have bluffed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bluffing have been bluffing has been bluffing have been bluffing have been bluffing have been bluffing
Quá khứ hoàn thành had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bluffing had been bluffing had been bluffing had been bluffing had been bluffing had been bluffing
Tương Lai will bluff will bluff will bluff will bluff will bluff will bluff
TL Tiếp Diễn will be bluffing will be bluffing will be bluffing will be bluffing will be bluffing will be bluffing
Tương Lai hoàn thành will have bluffed will have bluffed will have bluffed will have bluffed will have bluffed will have bluffed
TL HT Tiếp Diễn will have been bluffing will have been bluffing will have been bluffing will have been bluffing will have been bluffing will have been bluffing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bluff would bluff would bluff would bluff would bluff would bluff
Conditional Perfect would have bluffed would have bluffed would have bluffed would have bluffed would have bluffed would have bluffed
Conditional Present Progressive would be bluffing would be bluffing would be bluffing would be bluffing would be bluffing would be bluffing
Conditional Perfect Progressive would have been bluffing would have been bluffing would have been bluffing would have been bluffing would have been bluffing would have been bluffing
Present Subjunctive bluff bluff bluff bluff bluff bluff
Past Subjunctive bluffed bluffed bluffed bluffed bluffed bluffed
Past Perfect Subjunctive had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed had bluffed
Imperative bluff Let′s bluff bluff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button