Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Buy

Cách chia động từ buy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ buy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to buy buying bought
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn buy buy buys buy buy buy
Hiện tại tiếp diễn am buying are buying is buying are buying are buying are buying
Quá khứ đơn bought bought bought bought bought bought
Quá khứ tiếp diễn was buying were buying was buying were buying were buying were buying
Hiện tại hoàn thành have bought have bought has bought have bought have bought have bought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been buying have been buying has been buying have been buying have been buying have been buying
Quá khứ hoàn thành had bought had bought had bought had bought had bought had bought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been buying had been buying had been buying had been buying had been buying had been buying
Tương Lai will buy will buy will buy will buy will buy will buy
TL Tiếp Diễn will be buying will be buying will be buying will be buying will be buying will be buying
Tương Lai hoàn thành will have bought will have bought will have bought will have bought will have bought will have bought
TL HT Tiếp Diễn will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying will have been buying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would buy would buy would buy would buy would buy would buy
Conditional Perfect would have bought would have bought would have bought would have bought would have bought would have bought
Conditional Present Progressive would be buying would be buying would be buying would be buying would be buying would be buying
Conditional Perfect Progressive would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying would have been buying
Present Subjunctive buy buy buy buy buy buy
Past Subjunctive bought bought bought bought bought bought
Past Perfect Subjunctive had bought had bought had bought had bought had bought had bought
Imperative buy Let′s buy buy

3 bình luận

  1. tìm lỗi sai và sửa lại: i would like buying a new bike but i don’t have enough money
    đề thi giúp e với ặk ( cần gấp ) :((((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button