Criticise

Cách chia động từ criticise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ criticise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CRITICISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to criticise criticising criticised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn criticise criticise criticises criticise criticise criticise
Hiện tại tiếp diễn am criticising are criticising is criticising are criticising are criticising are criticising
Quá khứ đơn criticised criticised criticised criticised criticised criticised
Quá khứ tiếp diễn was criticising were criticising was criticising were criticising were criticising were criticising
Hiện tại hoàn thành have criticised have criticised has criticised have criticised have criticised have criticised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been criticising have been criticising has been criticising have been criticising have been criticising have been criticising
Quá khứ hoàn thành had criticised had criticised had criticised had criticised had criticised had criticised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been criticising had been criticising had been criticising had been criticising had been criticising had been criticising
Tương Lai will criticise will criticise will criticise will criticise will criticise will criticise
TL Tiếp Diễn will be criticising will be criticising will be criticising will be criticising will be criticising will be criticising
Tương Lai hoàn thành will have criticised will have criticised will have criticised will have criticised will have criticised will have criticised
TL HT Tiếp Diễn will have been criticising will have been criticising will have been criticising will have been criticising will have been criticising will have been criticising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would criticise would criticise would criticise would criticise would criticise would criticise
Conditional Perfect would have criticised would have criticised would have criticised would have criticised would have criticised would have criticised
Conditional Present Progressive would be criticising would be criticising would be criticising would be criticising would be criticising would be criticising
Conditional Perfect Progressive would have been criticising would have been criticising would have been criticising would have been criticising would have been criticising would have been criticising
Present Subjunctive criticise criticise criticise criticise criticise criticise
Past Subjunctive criticised criticised criticised criticised criticised criticised
Past Perfect Subjunctive had criticised had criticised had criticised had criticised had criticised had criticised
Imperative criticise Let′s criticise criticise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button