Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Defy

Cách chia động từ defy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ defy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to defy defying defied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn defy defy defies defy defy defy
Hiện tại tiếp diễn am defying are defying is defying are defying are defying are defying
Quá khứ đơn defied defied defied defied defied defied
Quá khứ tiếp diễn was defying were defying was defying were defying were defying were defying
Hiện tại hoàn thành have defied have defied has defied have defied have defied have defied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been defying have been defying has been defying have been defying have been defying have been defying
Quá khứ hoàn thành had defied had defied had defied had defied had defied had defied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been defying had been defying had been defying had been defying had been defying had been defying
Tương Lai will defy will defy will defy will defy will defy will defy
TL Tiếp Diễn will be defying will be defying will be defying will be defying will be defying will be defying
Tương Lai hoàn thành will have defied will have defied will have defied will have defied will have defied will have defied
TL HT Tiếp Diễn will have been defying will have been defying will have been defying will have been defying will have been defying will have been defying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would defy would defy would defy would defy would defy would defy
Conditional Perfect would have defied would have defied would have defied would have defied would have defied would have defied
Conditional Present Progressive would be defying would be defying would be defying would be defying would be defying would be defying
Conditional Perfect Progressive would have been defying would have been defying would have been defying would have been defying would have been defying would have been defying
Present Subjunctive defy defy defy defy defy defy
Past Subjunctive defied defied defied defied defied defied
Past Perfect Subjunctive had defied had defied had defied had defied had defied had defied
Imperative defy Let′s defy defy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sofia vergara dating.

Nên đọc
Close
Back to top button