Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dishearten

Cách chia động từ dishearten rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dishearten ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISHEARTEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dishearten disheartening disheartened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dishearten dishearten disheartens dishearten dishearten dishearten
Hiện tại tiếp diễn am disheartening are disheartening is disheartening are disheartening are disheartening are disheartening
Quá khứ đơn disheartened disheartened disheartened disheartened disheartened disheartened
Quá khứ tiếp diễn was disheartening were disheartening was disheartening were disheartening were disheartening were disheartening
Hiện tại hoàn thành have disheartened have disheartened has disheartened have disheartened have disheartened have disheartened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disheartening have been disheartening has been disheartening have been disheartening have been disheartening have been disheartening
Quá khứ hoàn thành had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disheartening had been disheartening had been disheartening had been disheartening had been disheartening had been disheartening
Tương Lai will dishearten will dishearten will dishearten will dishearten will dishearten will dishearten
TL Tiếp Diễn will be disheartening will be disheartening will be disheartening will be disheartening will be disheartening will be disheartening
Tương Lai hoàn thành will have disheartened will have disheartened will have disheartened will have disheartened will have disheartened will have disheartened
TL HT Tiếp Diễn will have been disheartening will have been disheartening will have been disheartening will have been disheartening will have been disheartening will have been disheartening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dishearten would dishearten would dishearten would dishearten would dishearten would dishearten
Conditional Perfect would have disheartened would have disheartened would have disheartened would have disheartened would have disheartened would have disheartened
Conditional Present Progressive would be disheartening would be disheartening would be disheartening would be disheartening would be disheartening would be disheartening
Conditional Perfect Progressive would have been disheartening would have been disheartening would have been disheartening would have been disheartening would have been disheartening would have been disheartening
Present Subjunctive dishearten dishearten dishearten dishearten dishearten dishearten
Past Subjunctive disheartened disheartened disheartened disheartened disheartened disheartened
Past Perfect Subjunctive had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened had disheartened
Imperative dishearten Let′s dishearten dishearten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-sites-for-interracial-couples/.

Nên đọc
Close
Back to top button