Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Distract

Cách chia động từ distract rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ distract ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISTRACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to distract distracting distracted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn distract distract distracts distract distract distract
Hiện tại tiếp diễn am distracting are distracting is distracting are distracting are distracting are distracting
Quá khứ đơn distracted distracted distracted distracted distracted distracted
Quá khứ tiếp diễn was distracting were distracting was distracting were distracting were distracting were distracting
Hiện tại hoàn thành have distracted have distracted has distracted have distracted have distracted have distracted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been distracting have been distracting has been distracting have been distracting have been distracting have been distracting
Quá khứ hoàn thành had distracted had distracted had distracted had distracted had distracted had distracted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been distracting had been distracting had been distracting had been distracting had been distracting had been distracting
Tương Lai will distract will distract will distract will distract will distract will distract
TL Tiếp Diễn will be distracting will be distracting will be distracting will be distracting will be distracting will be distracting
Tương Lai hoàn thành will have distracted will have distracted will have distracted will have distracted will have distracted will have distracted
TL HT Tiếp Diễn will have been distracting will have been distracting will have been distracting will have been distracting will have been distracting will have been distracting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would distract would distract would distract would distract would distract would distract
Conditional Perfect would have distracted would have distracted would have distracted would have distracted would have distracted would have distracted
Conditional Present Progressive would be distracting would be distracting would be distracting would be distracting would be distracting would be distracting
Conditional Perfect Progressive would have been distracting would have been distracting would have been distracting would have been distracting would have been distracting would have been distracting
Present Subjunctive distract distract distract distract distract distract
Past Subjunctive distracted distracted distracted distracted distracted distracted
Past Perfect Subjunctive had distracted had distracted had distracted had distracted had distracted had distracted
Imperative distract Let′s distract distract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dillon-brooks-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button